Czym jest karta kierowcy i jak przebiega jej wyrabianie?

Post dodany: w kategorii: porady.

Prowadzenie auta wymaga dopełnienia szeregu formalności. Żeby móc dostąpić takiej możliwości, należy odbyć specjalistyczny kurs i zdać państwowy egzamin na prawo jazdy. W przypadku zwykłych użytkowników dróg ubieganie o pozwolenie prowadzenia samochodu na tym się praktycznie kończy. W przypadku większości kierowców zawodowych, formalności te są znacznie bardziej rozbudowane. Potrzebna będzie bowiem także karta kierowcy.

Czym jest karta kierowcy?

Karta kierowcy to podstawowy dokument, którego wyrobienie i posiadanie prawnie obowiązuje każdego kierowcę zawodowego, który będzie prowadził pojazd wyposażony w tachograf, czyli urządzenie rejestrujące czas pracy. W praktyce oznacza to, że dokument taki musi wyrobić każdy kierowca, który będzie prowadził samochód, którego masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz autobusy. Zgodnie bowiem z treścią ustawy, tego typu pojazdy muszą być wyposażone w tachografy. Dokument taki pozwala na identyfikację kierowcy oraz rejestrację parametrów jego przewozów. Każdy kierowca może posiadać tylko jedną kartę.

Kto wydaje kartę?

Za wyrobienie karty kierowcy odpowiada Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych na wniosek kierowcy. Co ważne, formularz zgłoszeniowy musi złożyć kierowca, który będzie prowadził auto wyposażone w tachograf. W jego imieniu nie może tego dokonać pracodawca. Karta Kierowcy wydawana jest na okres pięciu lat. Opłata za wyrobienie i wydanie dokumentu sięga ok. stu siedemdziesięciu złotych. Ponosi ją wnioskodawca, ale przysługuje mu prawo do starania się o zwrot kosztów od pracodawcy.

Jak przebiega wyrabianie karty kierowcy?

Podstawowym krokiem przy wyrabianiu karty kierowcy jest wypełnienie specjalnego formularza, który stanowi zarazem wniosek o przyznanie dokumentu. Druk zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie. Będzie potrzebne wypisanie wszystkich najważniejszych informacji stanowiących dane osobowe oraz dodatkowych informacji dotyczących prawa jazdy. Wypełniony wniosek musi oczywiście wieńczyć ręczny podpis wnioskodawcy. To, co najważniejsze w procesie składania wniosku, to fakt, że może tego dokonać jedynie kierowca, nie zaś jego pracodawca. Dosyć osobliwy jest również sposób przesyłania formularza osobowego. Nie istnieje bowiem możliwość osobistego złożenia wniosku. Kierowca musi wysłać wymagane dokumenty jedynie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, czyli:

ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
z dopiskiem “STC”

Wraz z wnioskiem należy załączyć kilka dodatkowych dokumentów. Wśród nich znajduje się przede wszystkim kopia dwóch stron prawa jazdy. Przepisy dokładnie określają w jaki sposób odbitka ma być wykonana. Kopia powinna uwzględniać odbitki w skali 2:1, wykonane na jednej stronie białej kartki rozmiaru A4. Należy także dołączyć fotografię o rozmiarach 3,5 cm x 4,5 cm z podpisanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Wytyczne dotyczące zdjęcia obowiązują takie same, jak w przypadku wyrabiania prawa jazdy. Ostatnim dodatkowym dokumentem jest kopia druku potwierdzającego dokonaną opłatę.

Kiedy otrzymam gotową kartę?

Wyrabianie karty kierowcy trwa do trzydziestu jeden dni roboczych. Tyle czasu ma Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych na wykonanie dokumentu i nadanie go do kierowcy. Termin ten może zostać przedłużony o kolejny trzy dni robocze, ale tylko w przypadku, kiedy zajdzie uzasadniona potrzeba potwierdzenia, że wnioskodawca przebywa obecnie na terenie Rzeczypospolitej. Proces wyrabiania dokumentu zostanie przerwany, jeżeli stwierdzi się braki w dokumentacji lub błędy w wypełnionym wniosku oraz niespełnianie warunków formalnych w dodatkowych załącznikach. Wnioskodawca zostanie o tym fakcie poinformowany, a od momentu otrzymania powiadomienia będzie miał dwadzieścia jeden dni na uzupełnienie formularza i ponowne odesłanie dokumentów, bez konieczności wnoszenia nowej opłaty. Kolejne niespełnianie wymogów formalnych poskutkuje odrzuceniem wniosku. Wpłacona kwota zostanie zwrócony kierowcy, ale uszczuplona o 15% wartości. Potrącenie będzie stanowiło pokrycie kosztów przeprowadzonych czynności. W przypadku, kiedy karta kierowcy zostanie wysłana, a nie będzie odbierana np. z powodu nieobecności kierowcy, dokumenty zostaną zwrócone do nadawcy po trzech miesiącach. Wytwórnia dokona zniszczenia karty.

Co, gdy karta kierowcy zaginie?

Istnieje możliwość wydania karty zastępczej w przypadku , kiedy kierowca zgłosi zaginięcie swojego dokumentu. Proces wyrabiania duplikatu będzie wyglądał niemal identycznie, jak w przypadku pierwszego starania się o kartę. Należy ponownie uiścić opłatę oraz przesłać dokładnie te same dokumenty. Tym razem jednak dokumentacja musi być poszerzona o oświadczenie kierowcy o zagubieniu dokumentu lub kradzieży. W przypadku, kiedy powodem do ponownego wyrobienia dokumentu jest kradzież, potrzebne będzie także zaświadczenie zgłoszenia sprawy na policji. Wnioskodawca będzie również zobowiązany do wyraźnego zaznaczenia w formularzu, że występuje o kartę zastępczą. Wytwórnia Papierów będzie miała dokładnie taki sam termin na przygotowanie duplikatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *